Inschrijfformulier: Werken met een Goudmijn

 

Het boek ‘Intervisie in het onderwijs: Een Goudmijn’, is met veel enthousiasme ontvangen. Er komen van alle kanten positieve reacties. Daarom organiseren Ineke Wikkerink en Gerda Nobel een tweedaagse training met als doelen:

  • In snel tempo inzicht krijgen op de invulling van de intervisor-rol (de begeleider van de intervisiegroep)
  • De vele verschillende werkvormen leren toepassen.
  • Ondersteuning krijgen in het maken van een plan van aanpak voor de eigen organisatie met betrekking tot intervisie.