Activiteiten Gerda Nobel, procesbegeleider, senior trainer/adviseur, (team)coach

Startend bij 2021 – teruglopend naar 2014

 • Procesbegeleider Herinrichting Onderwijsorganisatie Fac. Science & Engineering, Rijksuniversiteit Groningen, Project Centraal Ondersteunend Team, duur twee jaar. Leer- en werkvormen: training, coaching, intervisie, werkbijeenkomsten
 • ‘Corona’-procesbegeleiding meerdere teams / secties / vakgroepen, diverse organisaties
 • Medeontwerper en uitvoering de Leerkring bij het Regius College, Schagen; een tweejarige leergang werkplekleren voor begeleiders van studenten HVA en UvA.
 • Opleider van intervisoren, coaches, werkplekbegeleiders in diverse organisaties
 • Procesbegeleiding aantal (G)MR-en, diverse organisaties
 • Begeleiding intervisiegroepen bij Certe, laboratoriumorganisatie Noord-Nederland
 • Procesbegeleider van een aantal managementteams in diverse organisaties: variërend van goed werkend team tot problematisch, van eenmalig tot meerdere jaren op regelmatige basis.
 • Ontwerper en uitvoerder van diverse trainingen ‘Lekker Werken, Lekker Leven’, werken aan vitaliteit.
 • Begeleider netwerk vrouwelijke managers van de Rijksuniversiteit Groningen
 • Mede-vormgever en uitvoerder van een anderhalfjarig organisatie-ontwikkeltraject bij Certe, laboratoriumorganisatie Noord-Nederland:
  • Leiderschapstraject voor ongeveer 70 deelnemers, van RvB tot coördinator
  • Cultuur-ontwikkeltraject voor ongeveer 1000 medewerkers, leervormen: training, coaching, intervisie, maatjesleren, werkconferenties
 • Meedenker, coach bij professionalisering trajecten LC/LD docenten in diverse onderwijsorganisaties
 • Projectleider, medeontwerper en uitvoerder van een tweejarig MD traject voor leidinggevenden Carinova, een thuiszorgorganisatie te Deventer. Het betreft ongeveer 130 managers, van Raad van Bestuur tot en met de teamleiders. Leer- en werkvormen: training, coaching, intervisie, maatjesleren, werkconferenties
 • Medeontwerper, uitvoerder en ‘trekker’ bij twee MD trajecten bij ROC Friese Poort, Leeuwarden en Sneek
 • Ontwerper en uitvoerder van meerdere anderhalfjarige opleidingen tot personeelsbegeleider(coach) in company bij het Regius College, Schagen
 • Medeontwerper en uitvoerder van een tweejarig organisatie-ontwikkelingstraject binnen Carinova, Raalte.
  • Opleiden van middenmanagent
  • Opleiden van management
  • Gezamenlijke bijeenkomsten organiseren en uitvoeren
  • Lid van de denktank met RvB
 • Supervisie / coaching van medewerkers, leidinggevenden, bestuurders en teams uit diverse sectoren
  • Onderwijs, van vo t/m hbo / universiteit
  • Thuiszorg
  • GGD
  • ICT
  • Accountancy
  • Laboratorium
  • Conservatorium

Overige activiteiten

 • (mede)auteur van Intervisie in het onderwijs, een Goudmijn, uitgeverij Ten Brink, Meppel, 2017
 • (mede)auteur van ZonneKlaar, 2010, uitgeven door ECNO, Groningen
 • (mede)auteur van Wat een winst, werkboek intervisie voor managers, uitgeverij Elsevier, Den Haag
 • (mede)auteur van de Pot met Goud, werkboek intervisie in het onderwijs, uitgeverij Elsevier, Den Haag
 • (mede)auteur van de Coaching Cards, 1999, uitgeverij Elsevier, Den Haag

Artikelen

Diverse publicaties in het kader van personeelsbeleid en personeelsgesprekken, intervisie, coaching, time- en stressmanagement en mindfulness en reflectie. Deze treft u aan bij’ Kennis’ op onze website.

Onze klanten zullen u graag, na overleg, informatie over ons en onze werkwijze geven.

Gerda Nobel
E g.nobel@vivace-ctc.nl
M 06 20 41 95 91