Werkvormen voor de anders-dan-anders start

Deze Coronatijd haalt veel vanzelfsprekendheden
overhoop.
Direct en indirect in de frontlinie
voor goede en intensieve zorg.

Maandenlang topsport
en intensief samenwerken
volgens de richtlijnen van het RIVM.

Zo zijn we op weg naar een nieuwe werkelijkheid.
Onzeker is hoe die eruit gaat zien.
Het is van belang daarbij stil te staan
en er samen over in gesprek te gaan.
Wij willen jullie daarbij helpen.
Vandaar deze zomaar Zomerbrief.

Hierbij een aantal werkvormen / opdrachten voor jezelf,
het team en andere groepen.

We hopen dat
De anders dan anders start
Je na de zomervakantie helpt om met frisse moed en mooie gesprekken verder op weg te kunnen gaan
om samen de nieuwe werkelijkheid vorm te geven.

Maar eerst:
Lekker genieten van een welverdiende vakantie!!

Gerda en Ineke