Werkvormen Onderwijs: De-anders-dan-anders start

Deze Coronatijd haalt veel vanzelfsprekendheden
overhoop, ook in het onderwijs
Nu is het hands on tot de laatste schooldag:
zo goed mogelijk onderwijs bieden
digitaal en op school
volgens de richtlijnen van het RIVM.

Zo zijn we op weg naar een nieuwe werkelijkheid.
Onzeker is hoe die eruit gaat zien.
Het is van belang daarbij stil te staan
en er samen over in gesprek te gaan.

Wij willen jullie daarbij helpen
Vandaar deze zomaar Zomerbrief.

Hierbij een aantal werkvormen / opdrachten voor jezelf,
het team, de leerlingen en de ouders.

We hopen dat
De anders dan anders start
Je na de zomervakantie helpt om met frisse moed en mooie gesprekken verder op weg te kunnen gaan
om samen de nieuwe werkelijkheid vorm te geven.

Maar eerst:
Lekker genieten van een welverdiende vakantie!!

Gerda en Ineke